Skål! Vi har undersøgt NGGs alkoholvaner

De fleste af os har et eller andet forhold til alkohol. Vi enten elsker det, hader det eller synes bare, det er et godt med et lille glas en gang imellem. Det er da også en integreret del af festerne på NGG (som den hyggelige julefrokost i fredags) og på fredag aften, når man skal fyre den af efter en streng uge. Det er på godt og ondt en fast del af vores kultur.

Men i hvor stort omfang drikker vi elever her på NGG alkohol? Hvor og hvorfor drikker vi det eller drikker det ikke? Og fylder alkohol egentlig for meget? Vi har fået hjælp fra 149 friske elever til at hjælpe os med at svare disse spørgsmål.

Data

For første gang i Ytringgs historie har drengene faktisk bidraget med flest besvarelser til en undersøgelse. Stærkt drenge! Klap jer selv på skulderen eller giv jer selv en runde applaus, for det fortjener I!

Vi spurgte alle eleverne fra 1o. klasse, gymnasiet og HF. De flittigste til at svare var x-klasserne. I 2.x svarede 81 % af klassen på spørgeskemaet, mens hele 82 % svarede i 1.x! 10.a og 10.c kunne dog have været lidt hurtigere ved tasterne. Der svarede kun 25% af eleverne fra hver af de to klasser. Men uanset hvad har alle svar været meget velkomne.

Bagefter spurgte vi det nok vigtigste spørgsmål i en undersøgelse om alkohol: 

Data 2

84,1% af de adspurgte svarede ja, 1,3% ønskede ikke at udtale sig, og 14,1% svarede nej.

Data 3

Derefter ville vi gerne spørge, hvor eleverne drikker alkohol. Det var muligt at sætte krydser i alle svarmulighederne, så mange drikker sikkert på flere af eller alle stederne, men alligevel kan man se en tendens til, at NGG-eleverne drikker mere ude end hjemme.

Vi tilføjede svarmuligheden Andre Steder til de steder, der ikke hørte under de andre kategorier. Der fik vi svar som: “På vej til byen fx i bus og tog, Hos venner, På festivaller, På stranden om sommeren, Restauranter og lignende” eller også generelt bare: ”Alle steder, hvor man kan sidde og være social med en god øl i hånden“. Vi fik dog også en del “kreative” svar, hvor jeg blot vil nøjes med at nævne: “Under min søsters seng“. Jeg ved ikke, hvad du laver der, kammerat, men jeg håber du hygger dig.

Data 4

Bagefter spurgte vi, hvor meget alkohol, eleverne på NGG drak. Trækker vi de 15%, der ikke drak eller ikke svarede fra, ser vi, at de topscorende kategorier er 1-3 genstande om måneden eller sjældnere med 16% og henholdsvis 1-3 genstande om ugen og 7-9 genstande om ugen med 13 % hver. Kun 5% af de adspurgte drikker over Sundhedsstyrelsen anbefalede 21 genstande om ugen, så alt i alt er NGGs alkoholvaner ret sunde.

Så var der dem, der ikke drak alkohol. Dem spurgte vi:

Data 5

Som med drikkestederne kunne der sættes kryds i flere kategorier, så det skal man selvfølgelig have i mente, men det ser ud til, at de ikke drikkende elever holder sig fra alkoholen af hensyn til deres sundhed eller deres sport. Andre grunde er: “Jeg bryder mig ikke om smagen af alkohol, Det siger mig bare ikke noget og jeg har en fest uden, Jeg drikker kun uden for fodboldsæsonen” og også bare “Jeg har ikke lyst.” Og det skal man selvfølgelig heller ikke tvinges til.

Men er man måske blevet det? Kunne det være, at alkohol fylder så meget på NGG, at nogen føler sig presset til at drikke, selvom de ikke har lyst?

Data 6

28,2% af de adspurgte føler desværre, at de nogen gange er blevet presset til at drikke at alkohol. Heldigvis mener 67,8% aldrig at det har været tilfældet, og kun 3,4% oplever at blive presset til at drikke ofte.

Men uanset hvad, kan man måske føle, at alkohol fylder for meget til NGGs fester og Caféaftener. Så det undersøgte vi selvfølgelig også:

Data 7

Det ser det dog heller ikke ud til, at det gør. 10,7% har ingen mening om det, mens 79,9% ikke synes, det fylder for meget. 8,7% af de adspurgte mener dog, at alkohol rent faktisk fylder for meget.

Vi spurgte dem, der havde svaret ja til dette spørgsmål, om det var noget, de syntes man skulle gøre noget ved og hvordan, og svarerne overraskede os en del. Vi fik bl.a. at vide, at alkohol fylder for meget:

“ Ja til Caféaftener”

Jeg mener ikke, at det fylder for meget til fester – derimod til cafeaftener. Jeg mener ikke, at der børe være et behov for alkohol i sådan en anledning. Dette er for hyggens skyld, og jeg mener, at det er vigtigt, at man kan være sammen uden, at alkohol skal være “samlingspunktet”, og det som vi er fælles om.

Måske begrænse, hvor mange genstande man kan få til Caféaften?”

Der er altså en del, der faktisk mener, at alkohol er et reelt problem til caféaftenerne. Det kan passende være noget, I kan tale om, næste gang, I mødes på Caféudvalget.

Så hvad har vi lært i dag? En stor del af NGGs elever drikker alkohol men klart i kontrollerede mængder. De tager hellere end drink ude end derhjemme, og det sociale fylder meget i drikkevanerne. De, der ikke drikker, gør det mest af hensyn til deres sport og sundhed men også bare fordi alkohol ikke siger dem noget. Dog fylder alkohol ikke så meget, at andre føler sig pressede, og er kun et reelt problem til caféaftener.

Så indtil videre er det ikke fordi, der er de store problemer med skotsk mod på skolen, men det er selvfølgelig vigtigt, at der heller ikke kommer nogen. For uanset hvad skal det være en fest at gå her på stedet. Med eller uden alkohol.

Så til vi ses næste gang:

God jul og godt nytår! SKÅL!

God jul og godt nytår! SKÅL!